CHELSEA将以6500万英镑的高价开始他们的夏季消费热潮

老板何塞穆里尼奥将对里昂的埃辛,帕尔马的阿尔贝托吉拉迪诺和曼城的肖恩赖特菲利普斯进行竞标

请参阅第2-3页

team
team
team
team
team
team